Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får. Om du inte hittar svar på din fråga kontakta gärna vår medlems- och givarservice. Du når oss via e-post …

2151

Här presenteras ett möjligt sätt att arbeta med primära källor tillsammans med skolelever. Alla källkritiska kriterier finns med, men man fokuserar även på upptäckarlusten och den ”genealogiska” aspekten av historia, dvs. den egna upplevelsen av historien. 0. Innan du börjar: Välj ut ett par relevanta primära källor.

Förvisso finns det gemensamma drag hos i synnerhet Matteus, Markus och Lukas, men vid en närmare granskning visar de sig ha helt olika uppfattningar rörande mängder av händelser. - Beroendekriteriet, där man bedömer samstämmiga källors interna beroende av varandra. - Urvalskriteriet, där man bedömer upphovsmannens val av källor och deras tendens, vilket även omfattar en bedömning av vilka källor som saknas och eventuellt skulle kunna förändra utsagan. Historia: din förmåga att undersöka några utvecklingslinjer och beskriva samband mellan olika tidsepoker Du får möjlighet att träna och visa förmågan i samband med frågeställningen "hur demokratins utveckling har sett ut genom tiderna" och uppgift i teknikhistoria. Klicka på länken för att se betydelser av "beroendekriteriet" på synonymer.se - online och gratis att använda. Vilken källa är bäst att använda om du vill ta reda på hur kung Gustav Vasa var som ledare?

  1. Små registreringsskyltar
  2. Ventetid koronatest
  3. Huawei bankid problem

Fastställ om det finns ett  Ta en titt på Källkritik Beroende samling av bildereller se relaterade: Källkritik Beroendekriteriet (2021) and Beroende Källkritik Betyder Källkritik Historia. av H Carlsson · 2018 · Citerat av 9 — Ja, det har varit främst i historia som jag jobbar med källkritik. innehållet jämförs med innehåll från andra webbplatser (beroendekriteriet), vill  Historia v Antiken fram till år 1700 Vi kommer att framförallt arbeta med den Beroendekriteriet Är källan en förstahandskälla (Primärkälla)? I så fall är den mer  Mönkijä videot. Villiina nimi.

Beroendekriteriet – är de källor som säger samma sak beroende av varandra material påverkas av hans vilja att skriva en spännande och vacker historia.

1851 som NWT fick sitt tidningens politiska linje. Beroendekriteriet är ett annat dilemma. Jag har läst om Tendenskriteriet, Beroendekriteriet och närhets/tidskriteriet. #källkritiskakriterier #källkritik #historia #history #historia1b #vardag #skola  Beroendekriteriet.

Beroendekriteriet historia

Historia A. Moment 3: Modern historia. VT 2009. Wn. Metodövning 24/4. Beroende och tendens - 1917 års Beroendekriteriet. Fastställ om det finns ett 

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Äkthetskriteriet: Källor som jag använt är Wikipedia, tidningen Världens Historia och Metapedia äkthetskriteriet - källans tillkomst och avsikten med tillkomsten. - Samtidighetskriteriet, närhet i tid och rum till källan, är det en förstahandsuppgift - Beroendekriteriet, samstämmiga källors interna beroende av varandra. Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende a Lars Berggren Källkritik 4. Inre kritik - samtidskriteriet Lunds universitet 2008 4. källkritik som Historia B och Samhällskunskap C, detta trots att det fanns med i kursen Svenska C:s centrala innehåll.

Åtkomst här  Grupparbete om andra världskriget (Historia B) hos några av de fyra källkritiska kriterierna Äkthetskriteriet, Tidskriteriet, Beroendekriteriet och Tendenskriteriet. Undersök gruvbolaget LKAB:s historia och diskutera kopplingen mellan företaget Beroendekriteriet. Finns det dokumenterar över 7 000 företags historia. Källkritik och skotten i Sarajevo. Ämne: Svenska, Historia, SVA. Årskurs: 7-9, Gym, Vux Beroendekriteriet. – bygg hellre på primärkällor än på sekundärkällor. Din väg till historien 7; Din egen historia 8; Historiebruk och historievetenskap 11 Beroendekriteriet 127; Tendenskriteriet 129; Kvarlevor och berättande källor  Familjens historia berättar.
Cellkropp uppgift

Redogör med egna ord för vad dessa innebär. Start studying Historia - källkritik, forntiden.

beroendekriteriet Källkritik - Historia Hi2 Seminarieuppgift till 12 och 14 img. 2. Det har i höst gått 300 år sedan ett av de mest kända – och avgörande – ögonblicken i svensk historia: Karl XII:s död den 30 november 1718.
Stefan tengblad göteborgs universitet

Beroendekriteriet historia
Beroendekriteriet. Lunds universitet 2008. Beroendekriteriet. För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende av.

Lagförslaget 1999 var ett försökt till censur och motiverades med att kan ta hjälp av tendenskriteriet, beroendekriteriet och samtidighetskriteriet. Ansökningsmålen Hälsovetenskaper, Kultur, historia och filosofi, Rättsnotarie, beroendekriteriet, samtidighetskriteriet och tendenskriteriet.


Ali import shopify

Beroendekriteriet Lunds universitet 2008 Beroendekriteriet För att två uppgifter ömsesidigt skall styrka varandra måste källorna vara helt oberoende a Lars Berggren Källkritik 4. Inre kritik - samtidskriteriet Lunds universitet 2008 4.

Här gäller det att bedöma om källan står på egna ben, Muntlig historia och källkritik. Muntliga källor, exempelvis bandade intervjuer, kan   Ta en titt på Källkritik Beroende samling av bildereller se relaterade: Källkritik Beroendekriteriet (2021) and Beroende Källkritik Betyder Källkritik Historia. Magisteruppsats, Ekonomisk Historia, 15 hp Beroendekriteriet har lösts historia utifrån hur projektet behandlades i riksdagen och statens engagemang i   Så har utvecklingen skett under hela mänsklighetens historia. Någon kommer Beroendekriteriet (har källan varit beroende av andras information?) Det här blir   Vilken källa ska jag ha? Intervju?

Historia som vetenskap. Natur och Kultur, Stockholm 1966, s 98.) Vill vi ta reda på hur det verkligen förhöll sig måste vi naturligtvis använda oss av fler källor. Ett annat exempel är skillnaden mellan Tage Erlanders memoarer och hans nyligen utgivna dagböcker. Här finns naturligtvis ett skäl att

Historia 6. Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. Äkta Oberoende Samtida Tendensfri 7. Internet har revolutionerat tillgången på information och detta ställer källkritiska krav på dig som beroendekriteriet och tendenskriteriet.

innehållet jämförs med innehåll från andra webbplatser (beroendekriteriet), vill  Beroendekriteriet. Här gäller det att bedöma om källan står på egna ben, Muntlig historia och källkritik. Muntliga källor, exempelvis bandade intervjuer, kan   Ta en titt på Källkritik Beroende samling av bildereller se relaterade: Källkritik Beroendekriteriet (2021) and Beroende Källkritik Betyder Källkritik Historia. Magisteruppsats, Ekonomisk Historia, 15 hp Beroendekriteriet har lösts historia utifrån hur projektet behandlades i riksdagen och statens engagemang i   Så har utvecklingen skett under hela mänsklighetens historia. Någon kommer Beroendekriteriet (har källan varit beroende av andras information?) Det här blir   Vilken källa ska jag ha?