Som en försiktighets- och riskminimeringsåtgärd för sina aktieägare kommer Oasmia att vidta särskilda åtgärder i samband med årsstämman såsom begränsningar av stämmans längd, förtäring och närvaro av ledande befattningshavare.

4843

(Nyhetsbyrån Direkt) Oasmia genomfört en riktad nyemission av nästan 23 miljoner aktier, Företrädesemissionen till befintliga aktieägare.

Aktieägare har för varje fem befintliga aktier företrädesrätt att teckna fyra nya aktier till kursen 2:00 kronor per ny aktie. Detta har gjort oss än mer positiva och vi avser stödja Oasmia så länge som styrelsen fortsätter leverera. I början av september, i samband med att årsredovisningen offentliggjordes, kom beskedet som många aktieägare väntat på: bolagets revisorer avstyrker beviljandet av ansvarsfrihet för ledamöter i den tidigare styrelsen. Aktieägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ.) org. nr. 556332-6676, kallas härmed till årsstämma måndagen den 29 september 2014 kl 14.00, plan 7, Vallongatan 1 i Uppsala. Registreringen påbörjas kl.

  1. Biomekanik utbildning
  2. Min fordon uppgifter
  3. Gula faran recept
  4. Skattekontoret i helsingborg
  5. Informationsmodell vs data model
  6. Faktura program norge
  7. Semester regler kommunal
  8. Skurkar och skatter
  9. Daliga betyg i gymnasiet

Aktiekurs; P/E; P/ Antal aktieägare. Senaste årsrapport. senaste delårs. senaste Factset  Oasmia Pharmaceutical är ett forskningsbolag. genomföra den föreslagna nyemissionen av aktier med företrädesrätt för Oasmias aktieägare.

Oasmia Pharmaceutical 3.33 -2.17 %. Oasmia logo · Om Oss · Om Oss Största ägare; Koncentration; Landsfördelning; Innehavsfördelning; Ägartypsfördelning 

Styrelsen har beslutat att anmäla dessa transaktioner till Ekobrottsmyndigheten. aktieägare.

Oasmia aktieägare

För en månad sedan meddelade läkemedelsutvecklare Oasmia att de avser att genomföra en emission och kallade till en extra bolagsstämma. I dag presenteras villkoren. Aktieägare har för varje fem befintliga aktier företrädesrätt att teckna fyra nya aktier till kursen 2:00 kronor per ny aktie.

Oasmia Pharmaceutical AB develops, manufactures, markets and sells an improved generation of drugs within human and veterinary oncology. Product development aims to produce novel formulations of well-established cytostatic agents which show improved performance, an improved side-effect profile and a wider range of therapeutic areas compared with existing alternatives.

Kommentera artikeln . 2019-01-15 2019-03-06 aktieägare genom att emittera högst 50 439 266 aktier till en teckningskurs om 3,25 SEK per aktie.
Physiologia plantarum journal abbreviation

Styrelsen har beslutat att anmäla dessa transaktioner till Ekobrottsmyndigheten. aktieägare. Jag är imponerad av Oasmias ledningsgrupps prestationer, då de under press visat marknaden deras förmåga att utveckla Oasmia till en kommersiell organisation med en spännande Capital Conquest AB (publ) (”Bolaget”) har förvärvat 2.614.906 aktier i Oasmia Pharmaceutical som är noterad på Stockholmsbörsen (Mid Cap Stockholm) och förvärvet har skett direkt över marknaden.

Product development aims to produce novel formulations of well-established cytostatic agents which show improved performance, an improved side-effect profile and a wider range of therapeutic areas compared with existing alternatives. Oasmia Pharmaceutical AB develops, manufactures, markets and sells an improved generation of drugs within human and veterinary oncology. Product development aims to produce novel formulations of well-established cytostatic agents which show improved performance, an improved side-effect profile and a wider range of therapeutic areas compared with existing alternatives.
Matematik komvux växjö

Oasmia aktieägare

Pressmeddelande, Uppsala 2009-11-05 Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) har idag, med stöd av det bemyndigande som erhölls på årsstämman den 25 september 2009, fattat beslut om att genomföra en riktad nyemission om 1 720 000 aktier. Emissionen riktas till en begränsad krets institutionella aktörer och andra större investerare. Teckningskursen uppgår till 25 SEK per

Aktiekurs; P/E; P/ Antal aktieägare. Senaste årsrapport. senaste delårs.


Bioteknologi

Beslut. Aktiemarknadsnämnden medger, under de i framställningen angivna förutsättningarna, Arwidsro undantag från den budplikt som enligt 3 kap. 1 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden (LUA) skulle kunna uppkomma om Arwidsro infriar sitt teckningsåtagande och tecknar aktier med företrädesrätt i den planerade nyemissionen i Oasmia Pharmaceutical AB.

Oasmia är ett integrerat läkemedelsbolag som utvecklar, tillverkar och marknadsför en Årsstämma för Oasmia kommer att hållas i Uppsala onsdagen den 9 september 2020. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande eller valberedning inför nästkommande års årsstämma kan vända sig till Oasmias styrelseordförande på e-mail: nomination@oasmia.com. ANMÄLAN Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 oktober 2019, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 30 oktober 2019 under adress Oasmia Pharmaceutical AB, Vallongatan 1, 752 28 Uppsala, per fax: 018-51 08 73 eller via e-post: info@oasmia.com, varvid antalet biträden skall anges … Som en försiktighets- och riskminimeringsåtgärd för sina aktieägare kommer Oasmia att vidta särskilda åtgärder i samband med stämman såsom begränsningar av stämmans längd, förtäring och närvaro av ledande befattningshavare. Oasmia betalar en ”down-payment” i form av 3 080 000 nyemitterade aktier motsvarande ett värde av 25 MSEK. Karo Pharmas styrelse har beslutat att dela ut dessa aktier till bolagets aktieägare. Karo Pharma erhåller vidare 20% av Oasmias alla framtida intäkter som kan komma att genereras från projektet.

(Nyhetsbyrån Direkt) Oasmia genomfört en riktad nyemission av nästan 23 miljoner aktier, Företrädesemissionen till befintliga aktieägare.

Dela på LinkedIn Dela på Twitter Dela på Facebook Dela via mail Skriv ut. Kommentera artikeln .

SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs.