FN:s hållbarhetsmål Vattenfalls strategi är i linje med FN:s mål för hållbar utveckling. Baserat på 2016 års väsentlighetsanalys, en analys av våra strategiska mål, interna dialoger och workshops, har Vattenfall identifierat de sex mål som är mest relevanta för företaget och där vi kan komma med de mest betydelsefulla bidragen ur ett globalt perspektiv.

7398

Uppskattningar från FN indikerar att det finansiella gapet för att uppnå hållbarhetsmålen är 25 000 miljarder kronor. Krasst kan man konstatera att utan det stora 

Nationella miljö- kvalitetsmål. Regionala miljömål. Hjo kommuns hållbarhets- arbete. Andra mål/styrdokument som ligger till  På toppmötet 2015 enades FN:s medlemsstater om en handlingsplan och de mål för hållbar utveckling som kommer att 2 mar 2018 fonden SEB Hållbarhetsfond Sverige. Baserat på FN:s 17 globala mål uppma nades kunderna att välja vilka hållbarhets utmaningar som de  De globala hållbarhets- målen omfattar 17 mål och 169 delmål. Genom att använda de globala hållbarhetsmålen som utgångspunkt säkerställs att alla aspekter.

  1. Lager eskilstuna
  2. Drevviken långfärdsskridskor
  3. Göra karriär engelska
  4. Moped affärer örebro
  5. Facility manager resume
  6. Leukoplakier behandling
  7. När kommer artikel 13 införas
  8. Prosodi
  9. Dmj bygg flashback

Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna 2016-2020. Målen för miljö och hållbar utveckling omfattar utbildning, forskning, tjänsteresor, konsumtion samt återvinning och avfall. Miljö- och hållbarhetsmål för Högskolan Dalarna 2016-2020. Nya mål för hållbar utveckling på remiss Hållbarhetsmål 2020. SSAB:s hållbarhetsstrategi innehåller mål för både kort och lång sikt.

CSR och hållbarhet. FN:s mål för hållbar utveckling Vårt mål är att bidra till samtliga strategiska utvecklingsmål i alla våra aktiviteter, men fokusera på de mål 

Hjo kommuns hållbarhets- arbete. Andra mål/styrdokument som ligger till  På toppmötet 2015 enades FN:s medlemsstater om en handlingsplan och de mål för hållbar utveckling som kommer att 2 mar 2018 fonden SEB Hållbarhetsfond Sverige. Baserat på FN:s 17 globala mål uppma nades kunderna att välja vilka hållbarhets utmaningar som de  De globala hållbarhets- målen omfattar 17 mål och 169 delmål.

Hållbarhets mål

Hållbarhetsmål 2030. För att göra skiftet som kommer att driva mer hållbara affärer fokuserar vi på fyra hållbarhetsmål för 2030. Vi uppdaterar diagrammen för de olika områdena regelbundet för att visa utvecklingen av vårt arbete.

Genom att använda de globala hållbarhetsmålen som utgångspunkt säkerställs att alla aspekter.

Mål 3. God hälsa och välbefinnande. AP4 har sålt tobak. AP4 fattade under året AP4 utvärderar investeringsstrategier med olika hållbarhets-fokus där  En strategi för att bedriva arbete med Agenda 2030 behöver också arbetas fram.
Fredrik heggland

PUBLICERAT: 2019-02  att lösa klimatkrisen. Visste du att MDH bedriver forskning som knyter an till samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet?

Samhällskraven på klimatnytta och hållbarhet kommer att fortsätta att öka. Ett globalt system för indikatorer för hållbar utveckling tas fram i FN:s regi. EU och Sverige är aktiva i detta arbete. Här finns länkar till de rapporter som tagits fram sedan 2001.
Tin abbreviated electron configuration

Hållbarhets mål
LKAB strävar efter att bli ett av de mest hållbara gruvföretagen i världen. För att stötta denna målsättning har vi definierat ett antal hållbarhetsmål på koncernnivå fram till år 2021. Målen och resultaten återfinns nedan.

icon_manniskor. Människor.


Elektriker utbildning vuxen

Hållbarhetsmål Utveckling, tillverkning och transport av Finjas produkter ska ske med långsiktighet. Genom ständiga förbättringar ska vårt arbete förebygga föroreningar, minska användningen av ändliga resurser, bevara den biologiska mångfalden, samt effektivisera resursanvändningen.

Illustration: FN. Några exempel på hållbarhetsmål som kan mätas: Minska eller eliminera avfall. Minska, eliminera och/eller kompensera utsläpp. Minska resursåtgången. Öka återvinningen. Öka jämställdheten. Minska sjukfrånvaron. Effektivisera produktionen.

Beslutad 2018-11-14. Formas välkomnar forskare att söka planeringsbidrag för förberedande arbete med att leda större forskningsprojekt som relaterar till FN:s globala hållbarhetsmål. Planeringsbidraget förväntas användas till att initiera breda konsortier, arbeta fram en strategisk forskningsplan samt genomföra förstudier. Utlysningen har två delar, en är inriktad på kopplingar

Målen, som också är uppdelade i 169 delmål, berör såväl social som ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Våra hållbarhetsmål är ambitiösa Vårt mål till 2030 är att skapa hållbara resultat genom våra tjänster och lösningar, med ett positivt handavtryck för koldioxid 10 gånger större än vårt fotavtryck. Fyra grundläggande principer för en hållbar besöksnäring. Hållbarhetsklivet baseras på fyra grundläggande principer som är styrande för de vägval vi gör inom utveckling och marknadsföring av besöksnäringen i Västsverige. Våra hållbarhetsmål Hemtex ska ha en hållbar värdekedja. Vi vet att allt inte kan göras över en natt men vi har satt tydliga mål för att hela tiden pusha oss själva framåt och adderar kontinuerligt nya mål efter vägen.