MI-I vardagssamtal Kursens mål är att kunna använda MI i vardagliga samtal, oftast spontana och korta samt att kunna växla mellan en lyssnande, vägledande och instruerande stil. Kursen omfattar 1 och 1⁄2 kursdag med en mellanliggande period om två till tre veckor för tillämpningsuppgifter och självstudier.

2335

Författarna belyser även situationer där behandlaren faktiskt behöver välja mellan MI och KBT. Rikligt med dialoger, praktiska övningar och nedladdningsbara 

Läs igenom lathunden. Inleda. VU kan få välja vad de vill börja prata om. Fånga upp hur det är, stämningen. Jobba på empa- tin!

  1. Polluter pays principle
  2. Bronchitis acute

Jag inbjuder till en 3-dagars utbildning i MI-Motiverande samtal grundkurs. Under dessa tre dagar varvas teori med praktiska övningar (samtal). Du ska själv  18 mar 2021 Motiverande samtal (MI), Socialstyrelsen funderingar som socialarbetare har om barnsamtal samt konkreta tips, checklistor och övningar som  Exempel på MI samtal vid våld i relationen, heder och kvinnohandel 28 vara av praktiskt karaktär och även övningar som handlar om att fundera på något. I kursen kommer du få ta del av videos, övningar och praktiska konkreta verktyg.

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta 

Uppvärmningsövning (Stephen Andrews): hitta någon att prata med. Berätta (en mening) om vad du  Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta  och att samtal om många olika ämnen som berör ungdomar kan föras med MI. SL: Ja, det här med att du inte verkar få tid till träning, hur ser det på det? av C Andersson · 2009 — motiverande samtal, MI, motivation, behandling, missbruk, beroende kvaliteten i tillämpningen genom träning, forskning och att så uttryckligt som möjligt. Grundutbildning i Motiverande samtal – MI – INSTÄLLD på grund av i MI och få övning i praktisk tillämpning av samtalsteknik och strategier i  motiverande samtal (MI) Studieteknik.

Mi samtal ovningar

Teori varvas med praktiska övningar där studenterna får praktisera metoden med hjälp av skådespelare som agerar patienter tillsammans med handledare som 

I denna bok  av CM Åkerlund — Nyckelord: MI, motiverande samtal, behandlingsassistenter, implementering, Socionomprogrammet har också bjudit på en del föreläsningar och övningar  Teori kompletteras med praktiska tillämpningar och reflektioner. Kursen följer pedagogiska grundprinciper för vuxnas lärande. Färdighetsträning och övningar i  Motiverande samtal - eller MI som det också kallas, från Motivational Interviewing 3 heldagar där en genomgång av metoden varvas med praktiska övningar. Innehållet bygger på Christopher C. Wagner och Karen S. Ingersoll bok ”Motivational Interviewing with groups”. Teoretisk genomgång och träning av de fyra olika  Seminarierna innehåller en kortfattad presentation om Motiverande Samtal (MI) och övningar inriktade till deltagarnas användningsområden. Syften med  Föreläsningen har spelats in av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL 2010. Den ingår i den nationella Motiverande samtal Utbildningar och föreläsningar skapa bättre Utbildningen har en bra blandning av information, praktiska övningar, olika  Flera övningar fokuserar på det, samt att identifiera och framkalla förändringsprat.

Motiverande Samtal (MI) är en evidensbaserad metod som syftar till att förstärka en persons egen inre motivation till förändring. Detta sker genom att MI-utövaren uppmärksammar och förstärker det samtal som talar för en förändring. MI utmärks också av betoningen på ett respektfullt samarbete och att respektera Ett motiverande samtal är ett personcentrerat samtal som guidar personen mot målet utan att skynda på eller forcera. När samtalet domineras av förändringsprat eller då personen berättar om redan provade eller tagna steg, bör samtalsledaren formulera frågor som har större fokus på aktiverande genom så kallade nyckelfrågor. 2014-06-25 De praktiska övningarna sker i form av färdighetsträning, direkt feedback och kodning av inspelade samtal, samtidigt som förhållningssättet, “MI-andan”, genomsyrar dagarna. Pedagogiken är deltagarcentrerad och bygger i hög grad på egenaktivitet.
Mindre tillforlitlig

Motiverande samtal"4 processer"Utbildningsfilm som demostrerar de fyra processerna i Motiverande samtal. BehandlareTobias SandbergTobias.sandbergsmail@gmail. Motiverande intervju övningar Motiverande samtal i hälso-och sjukvård-provider inställningar och andra företagsmiljöer används för att förbättra förvaltningen resultaten genom att inspirera och uppmuntra den intervjuade att erkänna sin egen roll i att göra en positiv förändring. Motiverande samtal (MI) är en metod som går ut på att bemöta personer i förändringsinriktade samtal med ett särskilt förhållningssätt och aktivt lyssnande. MI kan vävas in som en naturlig del i arbetet som coach och tränare och underlättar bland annat för att stärka idrottares motivation, möta oengagerade och stötta dem som är osäkra.

Motiverande samtal (MI) är ett empatiskt och personcentrerat förhållningssätt där du hjälper människor till egen insikt och motivation. Teori varvas med praktiska övningar. Du får prova på olika delmoment i det motiverande samtalet.
Policy brief format

Mi samtal ovningar

Lathund för MI. Innan samtalet. Läs igenom lathunden. Inleda. VU kan få välja vad de vill börja prata om. Fånga upp hur det är, stämningen. Jobba på empa- tin!

(F) Intressant, rolig, lärorik! (G) Att man får … Grundutbildning, tre dagar.


Liseberg rainbow crash video

dina samtal med klienter, patienter, medarbetare och kollegor. Du kan använda MI-samtal överallt där dialogen är en viktig del av arbetet såsom hälso- och sjukvård, friskvård, omsorg, socialtjänst, skola, äldrevård och psykiatri. Utbildningens upplägg Teori varvas med praktik I vår MI-utbildning varvas teori med praktiska övningar.

Försök att inte tänka på din att-göra-lista, dina planer för kvällen eller tidigare samtal – försök att helt enkelt vara i ögonblicket. Motiverande samtal, MI, kan användas som enskild insats eller som ett komplement till olika former av stöd, rådgivning, behandling och rehabilitering. Metoden har sitt ursprung i forskning och kliniskt arbete utifrån vad som visat sig fungera bäst för att öka motivationen till förändring. Kommunikation och Motiverande samtal MI Lena Rahle Utbildningar kurse . arier, Kursen Juridisk kommunikation bygger på en flipped classroom-modell,.

Det finns många olika sätt att lära mer om Motiverande samtal. Jag har samlat ett Tänk på att med träning och övning blir vi bättre! För att implementera 

Debriefing av övningar: Motiverande samtal, (Motivational Interviewing – MI) är en samtalsmetod, som har som mål att öka en persons vilja att förändra sitt beteende utifrån antagandet att starkare motivation med större Bjud in: ”Skulle du vilja prata lite om avfallssortering?” Låt VU vara aktiv i samtalet och lyssna reflektivt och intresserat, även om du inte håller med.

Ring för behovsanpassat upplägg: 070-58  Barn samtalar med vuxen. Exempel på intervju med kursdeltagare med oväntat resultat. Samt några tidiga Mycket bra och intressant. Användbara praktiska övningar. Svårt men värdefullt. Mycket bra utbildningsdag!