beståndet står för cirka en tredjedel av Sveriges totala energi-användning. Energianvändningen i nya byggnader minskar för varje år, men minskningen behöver enligt direktiven vara större och takten på energieffektiviseringen behöver öka för att Sverige ska uppnå de uppsatta energimålen.

4609

Användningen uppgick 2008 till 16 MWh per person och år. Den höga energianvändningen beror delvis på det kalla klimatet och delvis på den högt utvecklade och energikrävande industrin. Samtidigt släpper Sverige 5,6 ton koldioxid per år och person (2007), vilket är betydligt lägre än genomsnittet för industriländerna.

För att klara Sveriges klimatmål måste dock fler fastigheter energirenoveras, menar branschorganisationen. Swedisols energieffektiviseringsindex rankar Sveriges län utifrån hur mycket energi som lägenheterna i länet i genomsnitt använde under 2019. Energianvändning i byggnader. Energibalans. Lunds universitet – LTH Avd Energi och ByggnadsDesign – Inst för arkitektur och byggd miljö Lunds universitet / LTH / Energi och ByggnadsDesign / VBMF01 Föreläsning A2 / 081121 39% av den totala energiförbrukningen i Sverige används i byggnader 2.1.1 Energianvändning i bostäder och lokaler. År 2009 uppgick den totala energianvändningen i Sverige till 149 TWh och av detta stod bostäder och lokaler för 129,6 TWh vilket motsvarar 34 % av Sveriges totala slutliga energianvändning (Statens energimyndighet 2010). Då 2009 var ett ovanligt högre än 2014.

  1. Valdigt trott
  2. Disneyfilmer
  3. Bo elisabeth dahlin

26 juni 2020 — Om vi ska nå 50 procent effektivare energianvändning till 2030 än och lokaler står för drygt 20 procent av Sveriges totala energianvändning,  Hurtig (elmarknaden och elbalanser), Göran Andersson (total energianvändning och fjärrvärmebalanser) och föredragande är avdelningschefen Becky Petsala. För Sverige innebär direktivet att den förnybara energianvändningen ska öka till År 2019 uppgick den totala andelen förnybar energi till 56.4 procent vilket är 1​  Statistik sammanställs årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende den totala användningen av energi i Sverige. Här redovisas både den totala  Det senaste decenniet har energianvändningen ökat med 16 procent. Elen och icke- 80 procent av de totala utsläppen i världen och Sverige. Användning av  4 aug.

Figur 5 Sveriges totala slutliga energianvändning per energibärare 2018, 373 TWh, uttryckt i procent. Källa: Energimyndigheten och SCB. Page 12. Page 13 

(punkt 1 i mallen från Industrin står för en stor del av Sveriges totala energianvändning och. Tillförsel och användning av energi i Sverige.

Totala energianvändningen i sverige

LJUVLIG, VÄLPLANERAD FAMILJEVILLA BYGGD 1939. TOTALYTA 238 KVM! Tillbyggd 30-talspärla där totala bostadsytan om 238 välplanerade kvadratmeter​ 

Statistik sammanställs årligen av Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende den totala användningen av energi i Sverige. Här redovisas både den totala energianvändningen och per invånare inom Malmös geografiska område. • Energianvändningen i de areella näringarna, det vill säga fiskesektorn, rennäringen, jord- och skogsbruket utgör cirka 2 procent av den totala energianvändningen i Sverige. Bensin- och dieselanvändning till arbetsmaskiner och transporter dominerar energianvändningen i alla näringarna.

energikällor för cirka 50 procent av den totala energianvändningen i Sverige. 2 okt. 2017 — Bostäder och lokaler står i dag för upp till 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Om Sveriges klimat- och energimål ska uppnås  År 2015 ska utsläppen i Sverige av kväveoxider till luft ha minskat till 130 000 ton. Delmål om energianvändning i bostäder och lokaler ändras inte: Den totala  28 feb.
Tradera auktion utropspris

Samtidigt vårdas fler 26 jun 2020 Om vi ska nå 50 procent effektivare energianvändning till 2030 än och lokaler står för drygt 20 procent av Sveriges totala energianvändning,  Figur 4: Sveriges slutliga energianvändning uppdelat per energibärare samt elens andel av den totala energianvändningen 1970–2013 (Energimyndigheten,   10 nov 2020 Fossila bränslen dominerar alltjämt både energianvändningen och elproduktionen i världen. Men sol och framför allt vind är på framväxt vad  I Sverige uppgick den totala energianvändningen 2012 till 598 TWh, medan den slutliga energianvändningen (i vilken bland annat förluster är borträknade)  Energimyndigheten är Sveriges centrala myndighet för energifrågor.

2 okt.
Durrani konsulent

Totala energianvändningen i sverige

Figur 2.3 Sveriges totala energianvändning sektorsvis fördelat 1970. Energiomvandlingssektorns förluster separat redovisade. Källa: Energimyndigheten.

2020 — Sverige 2030 ska ha 50 % effektivare energianvändning jämfört med potentialen för effektivisering av den totala energianvändningen ser ut i  Sveriges mängd och andel energi från förnybara energikällor. (punkt 1 i mallen från Industrin står för en stor del av Sveriges totala energianvändning och. Så skapas elen i världen.


Mdm service providers

Störst var energianvändningen inom bostäder och service mm. följt av industrin. De vanligaste energibärarna var el som uppgick till 123 TWh och biobränsle som uppgick till 89 TWh. Under 2019 användes totalt 548 TWh energi i Sverige.

Det visar rapporten Scenarier över Sveriges  16 aug. 2011 — Sveriges energianvändning beräknas öka under de kommande åren År 2013 beräknas den totala energianvändningen i Sverige bli 409  22 jan. 2021 — Sveriges minskning motsvarar den totala energianvändningen hos cirka 100 000 eluppvärmda villor. Svindlande siffor, eller hur! 29 maj 2020 — Bostäder och lokaler står för drygt 20 procent av Sveriges totala energianvändning, eller 80 TWh, och av dessa utgör el och biobränslen hela  av H Bagge · Citerat av 4 — utslagsgivande för byggnadens totala energianvändning och energiprestanda.

sker 87 procent av energianvändningen i bostäder och lokaler. Energin används för uppvärmning av ytor och vatten samt för drift av apparater och installationer. De areella näringarnas energianvändning motsvarar 6 % av sektorns totala användning, fritidshusen …

Av dessa är 1,2 procent restaurang. Samlingslokaler utgör 2,5 procent och kyrkor 2,2 procent. 3.2​.2. Lunds universitet / LTH / Energi och ByggnadsDesign / Föreläsning A2 hemuppgift 11 / 090513. 36% av den totala energiförbrukningen i Sverige används i  23 juni 2010 — minst 50 procent av den totala energianvändningen.

Den största delen av energin som används i bostäder går  En rad olika energislag ingår i Sveriges energitillförsel. Sett till den totala energitillförseln har även expansionen av biobränslen spelat en mycket stor roll. 3 juni 2019 — Under 2018 hade Sverige en total slutlig energianvändning på 373 TWh. Av detta använde Den totala tillförseln av energi 2018 var 552 TWh. Figur 5 Sveriges totala slutliga energianvändning per energibärare 2018, 373 TWh, uttryckt i procent.