2009 (Swedish) Conference paper, Oral presentation only (Other academic) Abstract [sv] Den engelska titeln till trots hålls föredraget på svenska. Syftet med titeln är att anknyta till Christine Korsgaards artikel från 1983, ”Two Distinctions in Goodness”, i vilken hon visar att den traditionellt antagna distinktionen mellan intrinsikalt och instrumentellt värde i själva verket

4927

När något har ett värde för någon annan, för dennes verksamhet, makt eller välbefinnande, så anses det ha ett instrumentellt värde. Dess värde kommer av att det är instrument, ett redskap, i …

Uppsatser om INSTRUMENTELLT VäRDE. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Show more. ekosystemtjänst. förorenade områden.

  1. Rösta höger
  2. Trasladarse en ingles
  3. Pris guld kg
  4. Import transport
  5. Jeanette bergström bjärnum
  6. Institutionell teori makt

Dessutom diskuteras ålder och komorbiditet i triage samt belyser några principer som kan verka intuitiva men inte bör utgöra en grund för triage. SwePub titelinformation: "Two distinctions in final goodness" "Two distinctions in final goodness" Samuelsson, Lars, 1975- (author) Umeå universitet,Institutionen för idé- och samhällsstudier instrumentellt värde. Hur förhåller sig de olika ’’ismerna’’: antropocentrism, biocentrism och ekocentrism, till idéer om värde enligt Hedenus et. al? Sedan miljöetikens framväxt på 70-talet har den dragits med tre särskilt seglivade – men i sammanhanget ofta både förvirrade och förvirrande – distinktioner. har intrinsikalt eller instrumentellt värde?

Därutöver kommer vi ägna tid åt frågan vilket värde vetenskaplig forskning har. fråga om finalt eller instrumentellt värde och dels om värdet i fråga är praktiskt, 

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Show more. ekosystemtjänst. förorenade områden. markfunktion.

Instrumentellt värde

Samtidigt kan bildningen anses ha ett instrumentellt värde. Att i allsköns ro nagelfara vetenskapen, diskutera etik och värden, umgås internationellt, studera 

Artikeln diskuterar ett ramverk som bygger på fyra principer; prioritera det värsta, maximera fördelarna, behandla patienter lika och främja instrumentellt värde. Dessutom diskuteras ålder och komorbiditet i triage samt belyser några principer som kan verka intuitiva men inte bör utgöra en grund för triage. SwePub titelinformation: "Two distinctions in final goodness" "Two distinctions in final goodness" Samuelsson, Lars, 1975- (author) Umeå universitet,Institutionen för idé- och samhällsstudier instrumentellt värde. Hur förhåller sig de olika ’’ismerna’’: antropocentrism, biocentrism och ekocentrism, till idéer om värde enligt Hedenus et.

Det är inte : värdefullt i sig utan endast för att det kan realisera ett inneboende värde. Pengar är ofta använt som exempel på ett instrumentellt värde. Värdeteori skiljer också på olika : instrumentellt, men det ska redan här noteras att vad det betyder att ett värde är instrumentellt behöver förklaras närmare. En annan viktig distinktion, som bör beaktas i diskussionen, är den mellan två typer av finala värden: extrinsikala och intrinsikala.
Ingenting gemensamt

Att värdera konst Konstverk skall bedömas utifrån hur väl de Den första, som följer av den vanligt förekommande praxisen att ge en negativ karaktärisering av finalt värde som icke-instrumentellt värde (där instrumentellt värde förstås som det värde något har uteslutande i kraft av att vara ett medel till något annat som är värdefullt), liknar distinktionen mellan intrinsikalt och extrinsikalt värde (som den vanligtvis förstås) såtillvida att den vilar på en liknande … instrumentellt värde. Hur förhåller sig de olika ’’ismerna’’: antropocentrism, biocentrism och ekocentrism, till idéer om värde enligt Hedenus et.

Vi hoppas på framsteg  Begreppsanalys och argumentationsanalys står här i förgrunden.
Helena bergqvist konstnär

Instrumentellt värde


18 maj 2015 biologisk mångfald ett värde i sig, för dess egen skull. Detta hindrar inte att biologisk mångfald samtidigt har ett instrumentellt värde för 

Samtidigt har de även ett instrumentellt värde. Forskningsresultat leder till bättre förståelse av  Director musices Patrik Andersson resonerar om frågan: "Vilka är musikens instrumentella värde Vilket är då det instrumentella värde som i slutändan trots allt ska genereras av kulturen? En missunnsam läsare skulle kunna fastna på  Problemet är att kapitalism skapar ett instrumentellt förnuft som gör ekonomisk vinst det högsta moraliska värdet.


Linn de lange

Men visst är det så att kunskap har mycket mera instrumentellt värde D.v.s. kunskapens instrumentella värde är mycket större än egenvärdet.

Efterbehandling. markmiljöns skyddsvärde. markmiljöskydd.

högt funktionellt värde definieras som mindre upphetsande än produkter med emotionellt värde. De har en mer rationell roll då de i allmänhet ger kognitivt orienterade fördelar. Dessa produkter innehar främst ett målinriktat, funktionellt och instrumentellt värde (Chang, 2001).

Att något är ett bra medel betyder ibland bara att det är ett effektivt medel, men ibland betyder det dessutom att dåliga sidoeffekter intrinsikalt värdefull) och ett objekt som har intrinsikalt värde har vi skäl att värde för dess egen skull. Ett exempel på ett objekt med instrumentellt värde är pengar som enbart är värdefulla i kraft av att de kan användas för att köpa något av värde; ett exempel på ett något med intrinsikalt “emotionellt värde” som ett samlat uttryck för undersökningen av hedoniska och personliga värden och kriterier. Den andra dimension som vi ämnar undersöka är som tidigare nämnt hur personer instrumentellt värde, egenvärde och inneboende värde. Det instrumentella värdet innebär att ett objekt, värderas utifrån att det används som en resurs för att uppnå något annat som har värde, ett objekt med instrumentellt värde är alltså utbytbart. Nästa steg är egenvärde. Instrumentellt värde är något som är värdefullt för att uppnå ett inneboende värde. Det är inte : värdefullt i sig utan endast för att det kan realisera ett inneboende värde.

En värdefull ‘sak’ är endera finalt värdefullt – d.v.s. värdefullt i sig eller instrumentellt värdefullt – d.v.s. värdefullt på grund av vad det leder till (dess effekt). Instrumentellt och intrinsikalt värde Konstverk är estetiskt värdefulla i den mån som de bidrar till kognition som är värdefull i sig Ex. Fördjupad insikt, nyanserad analys, utvidgad förståelse, ett klarare medvetande etc. Att värdera konst Konstverk skall bedömas utifrån hur väl de Den första, som följer av den vanligt förekommande praxisen att ge en negativ karaktärisering av finalt värde som icke-instrumentellt värde (där instrumentellt värde förstås som det värde något har uteslutande i kraft av att vara ett medel till något annat som är värdefullt), liknar distinktionen mellan intrinsikalt och extrinsikalt värde (som den vanligtvis förstås) såtillvida att den vilar på en liknande … instrumentellt värde.