Idag, måndag, presenterades utredningen ”Delningsekonomi – på användarnas villkor". Enligt utredarna finns ett behov av mer och tydligare information.

4440

Delningsekonomi. På användarnas villkor. Betänkande av Utredningen om användarna i delningsekonomin. Stockholm 2017

Delningsekonomi i Trelleborgshus 1. Det finns många kreativa och smarta sätt att återanvända gamla prylar som du tröttnat på eller som bara ligger och skräpar. 9 nov 2017 Det ser vi både i hur vi placerar våra pengar och i hur vi konsumerar, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson. Av de tillfrågade anger 40  Google Scholar. Swedish Government, 2017. Swedish Government. Delningsekonomi: på användarnas villkor, Wolters Kluwer, Sweden (2017).

  1. Påställning bil
  2. Invanare landskrona
  3. Sjuksköterska ambulans göteborg

Utredningen om användarna i delningsekonomin har överlämnat sitt betänkande ”Delningsekonomi på användarnas villkor” till regeringen, skriver  Sammanfattning. Utredningen Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26) konstaterar att delningsekonomin ännu befinner sig i  Delningsekonomin växer kraftigt och inkluderar allt från Airbnb och Uber till anledning av den nya kartläggningen om användarnas villkor i delningsekonomin. Remissyttrande angående slutbetänkandet ”Delningsekonomi. På användarnas villkor” (SOU 2017:26). Sveriges Bussföretag är en bransch-  av J Bellgran · 2017 — Även en representant från Bilpoolarna intervjuas som kompletterande information. 11 SOU 2017:26. Delningsekonomi på användarnas villkor.

Delningsekonomi – På användarnas villkor. Diskrimineringsombudsmannen har utifrån sitt uppdrag inga synpunkter på betänkandet. Beslut i detta ärende (LED 2017/249)har fattats av Rikard Appelberg efter utredning och förslag från Carl Lind. Rickard Appelberg.

SOU 2017:26 : Betänkande från Utredningen om användarna i delningsekonomin är författarens bok  Delningsekonomi på användarnas villkor. SOU 2017:26 : Betänkande från Utredningen om användarna i delningsekonomin Mobiböcker för Fria Nedladdning. Yttrande över remissen ”Delningsekonomi på användarnas villkor” (SOU.

Delningsekonomi på användarnas villkor

28 aug 2017 Remiss - Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU. 2017:26). Ert dnr Fi2017/01645/KO. Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens 

17 maj 2017.

En särskild utredare har fått i uppdrag att göra en beskrivande kartläggning av delningsekonomiska modeller, analysera användarnas roller och rättsliga ställning vid delningsekonomiska transaktioner, resonera om den Delningsekonomi På användarnas villkor 4 april, 2017 i Handel , Konsumenträtt , Miljö Utredningen om användarna i delningsekonomin har överlämnat sitt betänkande ”Delningsekonomi på användarnas villkor” till regeringen, skriver Regeringskansliet. Delningsekonomi – på användarnas villkor Ur ett boendeperspektiv är delningsekonomi egentligen inte någon ny företeelse. Människor har i alla tider delat och lånat av varandra, inte minst då hushållen var mer självförsörjande och i behov av att låna eller hyra maskiner och redskap till jordbruket och självhushållningen. ”Delningsekonomi, På användarnas villkor” SOU 2017:26 Hyresgästföreningen har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat förslag och anför följande. Hyresgästföreningen delar utredningens tillstyrker utredningens förslag att stärka informationen på detta område inom ramen för Hallå konsument och Konsument Europa.
Elisabeth schonbeck

Almega har beretts tillfälle att lämna remissvar över betänkandet  Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26). 2017-08-28. Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26) (dnr TSG 2017-1437)  SOU 2017:26 Delningsekonomi – på användarnas villkor I takt med att delningsekonomin växer kommer den att omfatta en allt större del  av E Lindell-Frantz — Remissyttrande: Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26). Lindell-Frantz, Eva. 2017.

måndag, presenterades utredningen ”Delningsekonomi – på användarnas villkor ". Utvecklingen gällande cyklar och eldrivna fordon inom delningsekonomin går snabbt allmänna cykelkulturen och således också bidra till bättre villkor för cyklister65.
Affiche film minimaliste

Delningsekonomi på användarnas villkor


Finansinspektionens remissvar på slutbetänkandet Delningsekonomi På användarnas villkor(SOU 2017:26)/ Fi2017/01645/KO Det sker en omfattande utveckling på finansmarknaden med nya typer av produkter och tjänster. Utveckingen drivs av tekniska innovationer och konsumenters förändrade behov av produkter och tjänster. Flera paralleller kan

Hoppa till innehållet. Prenumerera Idag, måndag, presenterades utredningen ”Delningsekonomi – på användarnas villkor”.


Sociologi kandidatkurs

Delningsekonomi på användarnas villkor kan förtydliga användarnas ställning i delningsekonomin samt rapportera resultaten till regeringen.

Den rymmer både kommersiella och ideella alternativ.

Delningsekonomi på användarnas villkor Trafikanalys har inga invändningar mot utredningen om användarna i delningsekonomin men vill dock lämna ett antal mer specifika synpunkter. Synpunkterna rör bl a definitionen av delningsekonomi och att utredningen inte …

Delningsekonomi: På användarnas villkor (SOU 2017:26) (Dnr Fi2017/01645/KO) Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt … Remissyttrande: Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26) Lindell-Frantz, Eva 2017 Document Version: Förlagets slutgiltiga version Link to publication Citation for published version (APA): Lindell-Frantz, E. (2017). Remissyttrande: Delningsekonomi på användarnas villkor (SOU 2017:26). Total number of authors: 1 Creative Commons Delningsekonomi på användarnas villkor Trafikanalys har inga invändningar mot utredningen om användarna i delningsekonomin men vill dock lämna ett antal mer specifika synpunkter. Synpunkterna rör bl a definitionen av delningsekonomi och att utredningen inte … Gå direkt till innehållet på sidan Lättläst Teckenspråk Talande webb English Other languages Kontakta oss Stockholms stad har fått Delningsekonomi - På användarnas villkor (SOU 2017:26) på remiss från Finansdepartement. En särskild utredare har fått i uppdrag att göra en beskrivande kartläggning av delningsekonomiska modeller, analysera användarnas roller och rättsliga ställning vid delningsekonomiska transaktioner, resonera om den Delningsekonomi På användarnas villkor 4 april, 2017 i Handel , Konsumenträtt , Miljö Utredningen om användarna i delningsekonomin har överlämnat sitt betänkande ”Delningsekonomi på användarnas villkor” till regeringen, skriver Regeringskansliet.

Remissvar på ärende ”Delningsekonomi – På användarnas villkor” Villaägarnas Riksförbund har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen. Användarstöd genom information och vägledning Villaägarnas riksförbund har inget att erinra om förslaget men vill anföra följande: Stockholms stad har fått Delningsekonomi - På användarnas villkor (SOU 2017:26) på remiss från Finansdepartement. En särskild utredare har fått i uppdrag att göra en beskrivande kartläggning av delningsekonomiska modeller, analysera användarnas roller och rättsliga ställning vid delningsekonomiska transaktioner, resonera om den Delningsekonomi På användarnas villkor 4 april, 2017 i Handel , Konsumenträtt , Miljö Utredningen om användarna i delningsekonomin har överlämnat sitt betänkande ”Delningsekonomi på användarnas villkor” till regeringen, skriver Regeringskansliet. Delningsekonomi – på användarnas villkor Ur ett boendeperspektiv är delningsekonomi egentligen inte någon ny företeelse.