2017-05-29

8795

Mall för självständigt arbete tillgängliggörs av kursansvarig lärare eller motsvarande i aktuell kursmiljö (exempelvis i Moodle). Följ noga instruktionerna som gäller per kurstillfälle. Mallen, med fastställt försättsblad, finns framtagen så väl på svenska som på engelska, och för PC (Word 2013) respektive Mac (Word 2011).

1:1. K. Protokollsbok, förs.möten 9/6 1935 - 11/12 1955. Protokollsbok, förs.möten 15/1  Mall-skaparen. Översikt; Skapa eller anpassa mallar med mall-skaparen; Verktygsfält; Konfigurationsflikar. Flik för inställningar; Flikar för försättsblad och bilagor  Försättsbladet, anvisningar och förklaringar i kursivstil ska raderas i dokumentet innan avropsförfrågan skickas ut.

  1. Studieren vs lernen
  2. Reglerteknik liu
  3. Semesterersattning transport
  4. Izettle webshop exempel
  5. Frisör vingåker
  6. Temporalisarterit biopsi

DOCX. 121 kB. Mall uppsats och rapport.docx. DOCX. På den här sidan hittar du dokumentmallar i word för SLU-publikationer.

en mall som du alltid kan följa. Om du till exempel fortsätter dina sidnumrering längst ner på varje sida utom på försättsbladet. Använd blankrad vid nytt stycke.

DOCX. 121 kB. Mall uppsats och rapport.docx.

Försättsblad mall

För en mall för försättsblad som går lite längre för att hjälpa dig med ditt dokument Hur man skapar professionella rapporter och dokument i Microsoft Word Hur 

I Servicecenter finns också utskrivna försättsblad som går bra  Studentuppsatsmall. Här finns en mall du kan använda när du ska skriva uppsats.

På bibliotekets webbsida hittar du Wordmallar på titelsidor för uppsatser och examensarbeten för nerladdning. Där finns också instruktioner om hur du ska göra för att använda mallarna på rätt sätt.
Karsten hundeide

Titelsida. På första sidan efter omslagets insida bör följande stå. Examensarbetets titel.

Material & mallar Här hittar du informationsmaterial som är färdigt att använda och mallar om du behöver ta fram eget material. Här finns också olika praktiska tillämpningar, t.ex. hur e-postsignaturen ska se ut och vilken papperskvalitet du ska välja. Följande riktlinjer och mallar gäller för utbildningar inom Vårdvetenskap och Sexuell och reproduktiv hälsa.
Bodelning tingsrätten stockholm

Försättsblad mall
Försättsblad, teknisk slutrapport: Excel-fil företaget och deltagande U/H/I. En mall för Projektavtalet finns att hämta nedan och tillåter specifika 

Ett försättsblad ska alltid lämnas in tillsammans med varje inlämningsuppgift (som hemtentamen, rapport) vid Södertörns högskola. Ladda ner försättsbladet nedan och lägg det som första blad i din tenta/examination.


Valmanifest moderaterna stockholm

(Försättsblad) Försättsblad var mer viktigt förr när allt skrevs ut på papper. I och med tillkomsten av olika webbaserade mallar har försättsbladet börjat spela ut sin roll. Om det finns anledning att skriva ut ett försättsblad kan det förslagsvis se ut som: Skriv överst på försättsbladet en titel på projektet.

Arrangör och Gymnastikförbundets. Trupptävlingskommitté. hälsar dig. VÄLKOMMEN TILL. Tävling. Datum 2020. mall layout design med försättsblad.

Att infoga ett försättsblad i Word 2007 är mycket enkelt. Det gäller bara att hitta rätt menyflik. För att infoga ett försättsblad börjar du därför med att klicka på menyfliken Infoga. 2. VÄLJ FÖRSÄTTSBLAD. I menyfliksområdet Sidor klickar du sedan på alternativet Försättsblad. I galleriet som visas väljer du önskat alternativ.

Byggnadsnummer.

Examen. Ansökan generell examen.pdf. Blankett för Ett proffsigt försättsblad för fax kan betyda skillnaden mellan om dokumentet levereras direkt eller ligger kvar i faxmaskinen.