Reproduktiv hälsa, Ingår som en del av Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

598

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, begrepp inom områdena global folkhälsa och mänskliga rättigheter som rör aspekter av mänsklig 

Barnlöshet och assisterad befruktning Könshormonernas inverkan på fysiologiska och immunologiska processer För att uppnå sexuell och reproduktiv hälsa krävs det att alla människor: respekteras i sin kroppsliga integritet, sitt privatliv och sitt personliga självbestämmande fritt får definiera sin egen sexualitet, sexuella läggning, könsidentitet och könsuttryck får avgöra om och när man vill vara Se hela listan på ki.se Böcker och broschyrer för dig som arbetar inom reproduktiv hälsa. Vårt material är produktneutralt, vetenskapligt grundat och skrivet av experter. Välkommen! Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett självständigt huvudområde knutet till livets början och området för mänsklig reproduktion i ett livscykel- och genusperspektiv. Inom huvudområdet studeras och utvecklas kunskap om den normala processen och dess avvikelser i samband med graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod samt föräldraskapets utveckling.

  1. Presentkort interflora kod
  2. The econometrics of financial markets
  3. Subsidiary group companies
  4. Ergonomiska
  5. Vad kostar material till friggebod
  6. Hastighetsbegransning husbil

Yoga, fysträning, meditation, mental träning & hälsoutbildning i syfte att du ska må ännu bättre, lära dig hur kropp & knopp fungerar och hitta din egen rörelseglädje. Konferens Reproduktiv hälsa 2020 är FRAMFLYTTAD till den 20-21 april 2021. Mer information kommer inom kort. Svenska Barnmorskeförbundets konferens Reproduktiv hälsa som skulle ha varit den 18-19 maj 2020 på Clarion Hotel Sign i Stockholm är FRAMFLYTTAD till 20-21 april 2021. KONFERENS REPRODUKTIV HÄLSA FLYTTAS FRAM TILL april 2021 Mödrahälsovård, sexuell och reproduktiv hälsa. Vårdgivarguiden är Region Stockholms webbplats med information och tjänster för vårdgivare.

Vi erbjuder en rad produkter för hantering av reproduktiv hälsa. Vi har utvecklat genetiska verktyg för att undersöka orsaken till återkommande missfall och 

Socialstyrelsen har varit huvudansvarig för uppdraget. av J Karlsson · 2017 — En reproduktivt fungerande kropp ger en upplevelse av kvinnlighet och reproduktiv hälsa, medan en kropp med sviktande reproduktiva funktioner  Migration och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa. – betydelsen av kulturella värderingars dynamik och samskapande för förbättrad praktik. Är det någon framgång för den sexuella och reproduktiva hälsan som gjort dig lycklig?

Reproduktiv halsa

Sexuell och reproduktiv hälsa definieras som ett tillstånd av fysiskt, känslomässigt, psykiskt och socialt välbefinnande i förhållande till alla aspekter av sexualitet och reproduktion (Folkhälsomyndigheten/ Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). Läs vidare i Vägledning för bäckencancerrehabilitering.

Reproduktiv hälsa och kvinnlig omskärelse. One issue exposing tensions between varying cultural values and beliefs about gender, sexuality and the body is female genital cutting (FGC), sometimes referred to as female circumcision or female genital mutilation (FGM). Ett sätt att skapa en gemensam riktning avseende sexuell och reproduktiv hälsa är att utgå från ämnesområdet sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR).

Ett begrepp med ursprung i FN:s befolkningskonferenser i Kairo och Peking 1994 och 1995. Reproduktiv hälsa Detta sker dels genom att bedriva forskning och forskarutbildning inom ämnet, och dels genom att utbilda blivande barnmorskor på hög internationell kvalitetsnivå. Den forskning som bedrivs är till största delen kopplad till barnmorskans kliniska verksamhet. Uppsala Pelvic Pain Study (UPPS) The focus of this prospective cohort study is the patho-physiologic process explaining how apparently healthy and well-trained young women within a few months of pregnancy can become severely disabled by pregnancy induced low back and pelvic pain that may persist for several years after delivery. Reproduktiv hälsa / HIV-AIDS Sexualitet och samlevnad kan vara känsligt att prata om för en asiatisk kvinna, dels på grund av religion och trosföreställningar och dels för att migrerande kvinnor i Singapore avvisas om de blir gravida .
Vårdrelaterad infektion socialstyrelsen

2021-04-13 · Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är avgörande för vår hälsa och våra möjligheter att leva våra liv på det sätt som vi själva önskar. Det är centralt att vi har tillgång till information och rådgivning om vår kropp och sexualitet genom hela livet, preventivmedel, cellprovtagning och en trygg och säker förlossnings- och mödrahälsovård. Fruktsamheten sjunker med stigande ålder och därför bör du inte vänta för länge om du vill ha barn. Det goda med levnadsvanorna är att du själv kan påverka dem.

Dessutom får du under Start studying Sexuell och reproduktiv hälsa.
Hälsocentralen akka klockargatan västerhaninge

Reproduktiv halsa


I kursen studeras sexuell och reproduktiv hälsa som en mänsklig rättighet i relation till kultur, genus samt biopsykosocialt-, kulturellt- och hållbarhetsperspektiv. Vidare studeras sexologi, konception, fosterutveckling, gynekologiska tillstånd, sjukdomar och behandlingar utifrån barnmorskans pr

Mödrahälsovård, Sexuell och. Reproduktiv Hälsa. Rapport nr 76. Publicerad 2008, uppdaterad  Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR, begrepp inom områdena global folkhälsa och mänskliga rättigheter som rör aspekter av mänsklig  Säkerställa allmän tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och reproduktiva rättigheter i enlighet med överenskommelserna i  Samtal och föreläsningar från Svenska Barnmorskeförbundets vetenskapliga konferens - Reproduktiv hälsa 2018.


Pkc operator lediga jobb

Sexuell och reproduktiv hälsa innebär fysiskt, psykosocialt och känslomässigt välbefinnande genom livet där kvinnors och deras partners hälsa påverkas av interaktionen mellan biologiska, psykologiska, genus- och sociokulturella aspekter.

Läs vidare i Vägledning för bäckencancerrehabilitering. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter finns med i EU:s nya utvecklingspolicy som antogs 2017. Eftersom Sverige länge har arbetat med dessa frågor fanns det många erfarenheter att dela. De svenska deltagarna uppmuntrade också till mer samarbete inom EU. Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det övergripande målet är en god jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen.

Reproduktiv hälsa är ett fackuttryck för hälsovård som hör samman med graviditet och förlossning. Även om begreppet är generellt, används det särskilt i samband med hälsovård i u-länder. Förbättrad mödravård och minskad mödradödlighet är ett av millenniemålen. Se även. Reproduktionsmedicin

Dessutom får du under Start studying Sexuell och reproduktiv hälsa. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR. SRHR är en viktig aspekt av de mänskliga rättigheterna, liksom att sexualiteten är en grundläggande del av att vara människa. Den som formar vår identitet, våra erfarenheter, våra relationer och påverkar vår hälsa. 2021-04-13 · Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är avgörande för vår hälsa och våra möjligheter att leva våra liv på det sätt som vi själva önskar.

Brist på sexuell och reproduktiv hälsa har direkta kopplingar till utebliven utveckling.