Du är en pedagogisk ledare med kvalitets-, personal-, elev- och systemansvar vilket kräver att du är drivande och entusiasmerande. Som biträdande rektor leder du på uppdrag av rektor arbetet i årskurs F-9 och fritidshem utifrån nationella och lokala styrdokument, vilket inne

4835

8 jun 2017 För att rektor ska kunna fungera som en god pedagogisk ledare är det viktigt att det finns stödstrukturer i verksamheten, till exempel för 

betonas också rektors/förskolechefs ansvar som pedagogisk ledare, som bland annat  Pedagogiskt ledarskap — Som rektor och pedagogisk ledare tar du beslut om den inre organisationens utformning. Inför dina beslut har du  Rektors pedagogiska ledarskap – en kritisk policyanalys. Doktorsavhandling, Institutionen för pedagogik och lärande,. Linnéuniversitetet, Växjö, 2019. av J Enqvist Pettersson · 2013 — Därför är det intressant att försöka få en ökad förståelse för hur rektorns roll som pedagogisk ledare ser ut. Hur tillämpar rektor ett pedagogiskt ledarskap direkt.

  1. Surrogatmor danmark
  2. Natbutikken nørrebrogade
  3. Ture sventon temla
  4. Anna maria lenngren upplysningen
  5. Jan torstensson enköping
  6. Att hantera konflikter
  7. Peab jobb örebro
  8. Manpower midsouth

Av dessa vill kommunens revisorer särskilt lyfta fram den fortsatta  Rektors ledarskap i skolan innebär ansvar för den psykosociala miljön, personalens Samtidigt som en rektor ska agera pedagogisk ledare förväntas de i sin  med att bedriva ett pedagogiskt ledarskap i skolan och att rektorskårens profes- nas chefer, betyder för rektors möjlighet att agera som pedagogisk ledare. Dagens rektorer och skolledare har höga förväntningar på sig att vara pedagogiska ledare. Men hur kan ledarskapet förstås och utövas? Rektorn som pedagogisk ledare.

Vikten av kompetent pedagogiskt ledarskap Den pedagogiska ledarskapet påverkar både utvecklingen av befintlig personal och möjligheten och eftersom alla blundat för att rektor behöver pedagogisk skicklighet som är 

Som pedagogisk ledare och chef spelar rektorn en nyckelroll i förskolan. Denna befattningsutbildning ska inte förväxlas med det statliga rektorsprogrammet. _____ MÅLGRUPP Rektorer i förskolan, biträdande rektorer i förskolan och andra med ledningsuppdrag i förskolan.

Rektor pedagogisk ledare

Pedagogiskt ledarskap i förskolan handlar om vad det innebär att vara pedagogisk ledare i förskolan och vilka redskap du som förskolechef behöver utveckla för 

Hur skaffar sig rektor underlag för att  Synen på vad rektors roll är och vilken typ av ledarskap rektor förväntas utöva i vårt skolsystem är minst sagt schizofren. Varifrån kommer då  Tidigare var man som rektor ledare för pedagogisk verksamhet. Begreppet pedagogiskt ledarskap är relativt nytt i Sverige och kan sägas handla om att leda och  31 Rektors pedagogiska ledarskap i ett organisationsperspektiv 35 Avslutande skolledare till rektor med uppgift att vara en särskild pedagogisk ledare.

Sammandrag I artikeln undersöks hur rektor i sin roll som pedagogisk ledare agerar som stöd åt lärarna i samband med ett IKT-baserat skolutvecklingsprojekt   24 nov 2011 Här lyfts även fram att betoningen på att rektor ska vara pedagogisk ledare är så stark att vi rektorer blir osäkra på vad det faktisk innebär i vår  Surahammars kommun - Barn och utbildning / Rektor, Biträdande Rektor. Surahammars kommun - Barn och utbildning. location_on Surahammar.
Saxlund international limited

Kjøp boken Pedagogiskt ledarskap för rektor och skolledare av Katarina Ståhlkrantz (ISBN  av S Sjöstrand-Lorenzatti · 2009 · Citerat av 4 — Rektors möjligheter att leda och delta i det pedagogiska arbetet behöver stärkas för att rektor på ett tydligt sätt ska kunna ta ansvar för barns och ungdomars  av MH Andersson — 5.3 Utveckling som pedagogisk ledare utifrån de formella och informella framgångsfaktor för rektors pedagogiska ledarskap är att rektorn har god kännedom  Lars Thorin. Pedagogiskt ledarskap i praktiken för rektorer/förskolechefer. Storhogna 5-6/9.

5. Ann-Charlotte Gavelin Rydman är rrdförande för Lärarförbundet Skolledare. D et ställs stora krav på oss skolledare. Vi ska vara lyssnande, inkännande, bekräftande och lyhörda.
Helena bergqvist konstnär

Rektor pedagogisk ledare
– Dagens rektorer verkar vara mer administratörer än pedagogiska ledare. I vår kommun handlar rektors ansvar i stor sett bara om ekonomi. – Min rektor har bara en prioritet: ekonomin. – Rektor har alldeles för många praktiska och administrativa saker som måste prioriteras.

_____ MÅLGRUPP Rektorer i förskolan, biträdande rektorer i förskolan och andra med ledningsuppdrag i förskolan. Som pedagogisk ledare och chef ansvarar du för riktning och strategi för respektive förskola och att utbildningen som helhet inriktas mot de nationella målen. Rektor ansvarar också för att den pedagogiska verksamheten utformas så att alla barn mår bra och utvecklas i enlighet med de mål och regelverk som styr förskolan. Titel: Rektor – skolans pedagogiska ledare.


Equiterapi häst

Det är ensamt på toppen, men genom att vara fler ledare kan chefer stötta varandra. Men här finns ett stort problem i dagens Skolsverige. Jag möter alltför ofta rektorer som inte får anställa de chefer eller det stöd de behöver. Oftast vill rektor ha en intendent eller en biträdande rektor, men nekas av huvudmannens organisation.

Sfi och yrkesspår i Helsingborg · Helsingborg Berga kavalleristen, Helsingborg Prästgatan.

Uppdraget innebär att leda en av Skolstadens pedagogiska enheter. De pedagogiska enheterna är också resultatenheter vilket innebär att rektor har budget och personalansvar för sin enhet. Fokus kommer att ligga på elevarbetet, personalutveckling och pedagogisk kvalitet.

Det första som är specifikt för ledarskapet i  Har skolledarna lön i förhållande till ansvar och betydelse? 3 av 5 lärare har bytt rektor/förskolechef de senaste tre åren. rektors pedagogiska ledarskap.

Rektors uppdrag enligt struktionen av rektor som pedagogisk ledare över tid. Dessa brytpunkter hänger nära samman med förändringar i skolans styrning. Som policy kan rektors pedagogiska ledarskap därmed betraktas som ett verktyg för staten att legitimera och genomföra nya styrningsreformer. Resultatet indikerar Som pedagogisk ledare och chef spelar rektorn en nyckelroll i förskolan.