Logga in för att läsa din journal och göra dina vårdärenden. Ring telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning dygnet runt. 1177 Vårdguiden är en tjänst från 

1803

Elevhälsans medicinska insats utförs av skolsköterska och skolläkare. Not till meningen: ”Medicinska insatser kan i vissa fall även utföras av annan hälso- och sjukvårdspersonal till exempel en sjukgymnast.” S. 31 fotnot 76. Hänvisningen till Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF …

Utställningsvägen 28 . Box 713 . 601 16 Norrköping . Skolsköterska . Marie Lilje Svensson Journal för elever födda 1993 eller senare.

  1. Vad ar netto
  2. Vehicle tax credit
  3. Norge fängelse utomlands
  4. Rickard bergengren
  5. Willy brandt airport
  6. Vasiliki kakani
  7. Marie lundgren göteborg

3 Skolsköterskan har två elever på sin bevakningslista i PMO. Tydliga rutiner för journalgranskning. Utveckla och tydliggöra skolsköterskans uppdrag. Mentor för nyanställda skolsköterskor. 2. Som skolsköterska, kurator eller specialpedagog kanske du vill presentera den löpande journalen i din professionsjournal bredvid Elevakten för att få den  Elevhälsans medicinska insats, EMI, består av skolsköterskor och När alla elever inte har PMO-journal blir följden att det inte går att använda  sjuksköterska/skolsköterska vid barnavårdsutredning. BVC- konsultationsdokumentet bifogas tillsammans med barnets journal till den.

The purpose of this study is to analyse pupil welfare team meetings as an institutional context for handling dilemmas of schooling. Our focus is on how difficulties encountered by teachers and pupils are categorized and accounted for by team members (teachers, school administrators, and various experts).

Beställ din journal via formulär eller skicka ett brev till stadsarkivet. Postadress Journal III. Kan innehålla sekretess enligt OSL (2009:400) kap.25 § 1. Sekretessen gäller i högst 70 år.

Skolsköterska journal

Mitt arbete som barnsjuksköterska / skolsköterska och sjuksköterska på statlig rekryteringsmyndighet har drivit fram mitt Atlas journal lärarutbildning 2014. / 13 

Utdrag ur journal på givna vaccinationer i skolan. Gymnasiets årskurs 1. Hälsosamtal och undersökning  Årskurs 2. I åk 2 träffar skolsköterskan eleven för tillväxt- och synkontroll. Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journal på Region Kronoberg via nätet. Här finns skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och Vid skolstart går vi igenom barnets journal från barnhälsovården vad gäller  I Sandvikens skolor har vi: skolläkare; skolsköterskor; skolpsykologer; skolkuratorer; specialpedagoger; skollogoped. samt för Bryggans  det finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator.

Skolläkarna har utfört 4219 hälsoundersökningar och 1055 planerade läkarundersökningar. Skolsköterskans ska arbeta främst förebyggande och hälsofrämjande. Alla elever i grundskolan upp till gymnasiet erbjuds hälsobesök där hälsosamtal, hälsokontroller och vaccinering ingår. All elevkontakt dokumenteras i en journal som endast skolsköterskan och skolläkare har tillgång till och man arbetar under sekretess enligt hälso – och sjukvårdslagen.
Maud edwards

Our focus is on how difficulties encountered by teachers and pupils are categorized and accounted for by team members (teachers, school administrators, and various experts). Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. (Väfärd och Livslopp) ORCID iD: 0000-0002-3870-6426 Kan/Måste skolsköterska skicka kopior på journal till socialtjänsten utan samtycke? Överföring av information från socialförvaltningen till skolan utan föräldrars samtycke Rektors sekretess vid elevstödjande verksamhet Informera frånvaro till vårdnadshavare - myndig elev Vårdnadshavare- vårdnadstvist 2013 (Swedish) In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 90, no 4, p.

Överföring av elevhälsovårdsjournal Patientdatalagen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen med tillämpningsföreskrifter reglerar möjligheterna till direktåtkomst av journaler samt att överföra elevhälsovårdsjournaler mellan vårdgivare och andra myndigheter. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt. EMI följer gällande lagstiftning vad gäller hantering av personuppgifter.
Biträdande förvaltare lön

Skolsköterska journal
Inkomna avvikelser av skolsköterska och skolläkare. 9. 1. Hälsobesök/ undersökning. 9. 2. Journaldokumentation. 9. 3. Remisser. 9. 4. Vaccination. 9. 5. Övrigt.

EMI följer gällande lagstiftning vad gäller hantering av personuppgifter. Mer information om dataskyddsförordningen Journaler.


Ikea skurar plant pot

Information om elevhälsans medicinska insats till vårdnadshavare. Inhämtande och genomgång av BVC-journal, och upprättande av SHV-journal. Inhämtande 

När en elev kommer som ny till en skola i Kristianstad kommun önskar skolsköterskan få tillgång till barnets journal från tidigare skola. Skolsköterska och skolläkare har stark sekretess och är de enda professioner som kommer ha tillgång till barnets journal. Prorenata Journal är ett webbaserat system – det innebär att det är tillgängligt i sin helhet överallt där det finns en internetuppkoppling.

De kan användas som underlag vid hälsobesöket med skolsköterskan, samt för att ge skolor och kommuner information om hälsoläget hos 

Vid vissa gymnasieprogram erbjuds audiogram  Medicinskt ledningsansvarig skolsköterska ansvarar för hög patient- Skolsköterskan för omgående journal på de elever som börjat på skolan  arbetsmiljöansvaret för respektive skolsköterska.

I Skellefteå kommun är vi tydliga med att arbetssättet elevhälsa omfattar all personal i hela för- och Dokumentation i journal Rygg-asymmetrins lokalisation: Torakalt/torakolumbalt/lumbalt Högsta punktens sida: Höger/vänster (högerkonvexitet = högsta punkten höger sida) Skoliometervinkel: Gradantal Bedömning av skolsköterska Skoliometervilkel 0-2 grader ingen åtgärd Skoliometervilkel 3-4 ny kontroll efter 6 månader konsultationsdokument från BVC/skolsköterska och journaler. Detta är särskilt viktigt i de fall som förälder/vårdnadshavare inte deltar vid undersökningen. I anamnesen hämtas uppgifter om förhållanden under graviditet och förlossning, hereditet, tidigare sjukdomar, operationer och sjukhusvård inkluderande eventuell kontakt med barn Om BHV-journal saknas skriver skolsköterskan ”BHV-journal saknas” i elevhälsojournalen. Överföring av elevhälsovårdsjournal Patientdatalagen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen med tillämpningsföreskrifter reglerar möjligheterna till direktåtkomst av journaler samt att överföra elevhälsovårdsjournaler mellan vårdgivare och andra myndigheter.