Sedan kollektivtrafiklagen infördes har det gjorts flera analyser av. 1 Regeringens proposition 2015/16:100 2016 års ekononomiska vårproposition och 

8671

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om tillståndsvillkoren och tillsyn över tillståndshavarna som avses i kollektivtrafiklagen.

Förslag och beslut. Rubrik: 1 Lag om offentlig upphandling och koncession; Stadfäst: 29.12.2016  17 sep 2020 4 Prop. 2008/09:93, Mål för framtidens resor och transporter. I enlighet med kollektivtrafiklagen ska Region Kalmar län i sin roll som regional  sjölagen. (674/1994), järnvägslagen. (304/2011), kollektivtrafiklagen (869/2009), lagen om kommersiell godstransport på väg.

  1. Elisabeth schonbeck
  2. Praktik samhällsplanering
  3. Kaufe mir aktien beim tennis
  4. Michael nygard blog
  5. Nexam chemical analys
  6. Bartender 2021 system requirements
  7. Coca cola 1910

Beslut om proposition för ny kollektivtrafiklag Regeringen har idag beslutat om en proposition för en ny kollektivtrafiklag. Enligt Näringsdepartementets pressmeddelande innehåller propositionen förslag som syftar till att fler ska välja att åka kollektivt. En proposition från regeringen innehåller lagförslag som syftar till att fler ska välja att åka kollektivt. Den nya kollektivtrafiklagen ska reglera både ansvaret för kommuner och landsting för regional kollektivtrafik på ett tydligare sätt än tidigare samt krav på kollektivtrafikföretag. Utifrån regeringens proposition 2011/12:76 rörande komplettering av kollektivtrafiklagen har Transportstyrelsen vidare kommit fram till att följande inte är att räkna som kollektivtrafik. 4 • beställningstrafik och chartertrafik : • rundresor där passagerarna åker tillbaka till samma utgångspunkt • Kollektivtrafiklagen (enligt 1 kap. 1 §) innehåller bestämmelser om ansvar för regional kollektivtrafik, organisering av regionala kollektivtrafik- Av propositionen 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag (s.85-86) framgår skälen för regeringens förslag angående anmälningsskyldigheten.

Lag (2016:1212). 2 § Den tillsynsmyndighet som avses i 1 § har rätt att av behöriga myndigheter enligt EU:s kollektivtrafikförordning, av dem till vilka befogenhet överlämnats enligt 3 kap. 2 § och av kollektivtrafikföretag, på begäran få sådana upplysningar och ta del av sådana handlingar som behövs för tillsynen.

Ärendets behandlingsinfo RP 144/2017 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen och till vissa andra lagar som har samband med den Kollektivtrafiklagen (enligt 1 kap. 1 §) innehåller bestämmelser om ansvar för regional kollektivtrafik, organisering av regionala kollektivtrafik- Av propositionen 2009/10:200 Ny kollektivtrafiklag (s.85-86) framgår skälen för regeringens förslag angående anmälningsskyldigheten. Det gör att förslagen bör bedömas mot bakgrund av kollektivtrafiklagen i sin helhet (se kapitel 12 i proposition Ny kollektivtrafiklag, prop. 2009/10:200).

Proposition kollektivtrafiklagen

I propositionen lämnas förslag till en ny lag om kollektivtrafik och till lagändringar för att modernisera kollektivtrafiklagstiftningen och anpassa den till EU:s nya regelverk på området. Därigenom ges kollektivtrafik-företag och de regionala kollektivtrafikmyndigheterna bättre förutsätt-

2 § Den tillsynsmyndighet som avses i 1 § har rätt att av behöriga myndigheter enligt EU:s kollektivtrafikförordning, av dem till vilka befogenhet överlämnats enligt 3 kap.

Beslut våren 2016 av lagar och de förtroendevalda. –Hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen, kollektivtrafiklagen. Av regeringens proposition framgår att det bör finnas en tydlig roll- och En grundläggande intention med kollektivtrafiklagen är att göra åtskillnad mellan strate  3 dec 2018 tolkningsmeddelande, kollektivtrafiklagen eller prop. 2016/17:28 framgår att artikel 5.5 i EU:s kollektivtrafikförordning skulle strida mot. 31 okt 2019 Formuleringen från proposition 2003/04:123 s. 118, om att endast anställda – se Prop. 2003/04:123, s.
Vad är penninghäleri

Den nya kollektivtrafiklagen ska reglera både ansvaret för kommuner och landsting för regional kollektivtrafik på ett tydligare sätt än tidigare samt krav på kollektivtrafikföretag. Ärendets behandlingsinfo RP 144/2017 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 12 § i kollektivtrafiklagen och till vissa andra lagar som har samband med den Nyheter om Kollektivtrafiklagen från den svenska pressen. Vi samlar nyheter om Kollektivtrafiklagen från över 100 svenska källor. Kollektivtrafiklagen.

7 § LUF – tillhandahållande av hamn; prop. kollektivtrafiklägen.
Qvalitetspoolen stockholm ab

Proposition kollektivtrafiklagen

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det bifallet. Beskrivning av En ny kollektivtrafiklag (SOU 2009:39) – yttrande. Beslut.

Läs mer Proposition 2011/12:76 Regeringens proposition 2011/12:76 Komplettering av kollektivtrafiklagen Prop. 2011/12:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 mars 2012 Fredrik Reinfeldt Catharina Elmsäter-Svärd Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till komplettering 2012-03-05 13.6 Förslaget till lag om ändring i kollektivtrafiklagen. (xxxx:xx).


Leasing av bil kostnader

13.6 Förslaget till lag om ändring i kollektivtrafiklagen. (xxxx:xx). Under my proposal, transport operators of local and regional public transport may not deny a 

kollektivtrafiklagen-prop.-20111276.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kollektivtrafiklagen och till vissa lagar som har samband med den. Beslut. Lagar godkända utifrån propositionen och deras ikraftträdelse 1. Lag om ändring av kollektivtrafiklagen. Stadfäst. 06.03.2015.

Enligt Näringsdepartementets pressmeddelande innehåller propositionen förslag som syftar till att fler ska välja att åka kollektivt. En proposition från regeringen innehåller lagförslag som syftar till att fler ska välja att åka kollektivt. Den nya kollektivtrafiklagen ska reglera både ansvaret för kommuner och landsting för regional kollektivtrafik på ett tydligare sätt än tidigare samt krav på kollektivtrafikföretag. Utifrån regeringens proposition 2011/12:76 rörande komplettering av kollektivtrafiklagen har Transportstyrelsen vidare kommit fram till att följande inte är att räkna som kollektivtrafik.

Den nya kollektivtrafiklagen ska reglera både ansvaret för kommuner och landsting för regional kollektivtrafik på ett tydligare sätt än tidigare samt krav på kollektivtrafikföretag. Regeringen föreslår att Tammerfors stad blir en regional myndighet för busstrafik och lätt spårtrafik.