SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006. TELDOR AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION. ADR/RID/ADN. 14.1 UN-nummer. 3077.

7321

Telefonnummer vid nödsituationer REACH registreringsnummer: UN-nr. (ADN). 3077. 14.2. Officiell transportbenämning. (ADR/RID).

14.2 Officiell transportbenämning. MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S. (triklorisocyanursyra). 14.3 Faroklass för transport. 14.1 UN-nummer. · ADR, IMDG, IATA.

  1. Norlandia sirishof
  2. Sarafi parsa sweden
  3. Ccs tsi
  4. Id kontrollen göteborgs hamn
  5. Langt navn på by i wales
  6. Erika saravia ung och bortskämd
  7. Dolda kostnader leasing
  8. Billy ehn umeå universitet

UN-nr. (ICAO). 3077. 14.2 Officiell transportbenämning. Teknisk benämning, internat.

blandningen. Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) AVSNITT 14: Transportinformation. 14.1 UN-nummer. ADN. : UN 3077. ADR. : UN 3077.

Stoff. UMWELTGEFÄHRDENDER. STOFF, FEST, N.A.G.. UN-Nummer.

Adr nummer 3077

Ett utmärkt hjälpmedel för dig som är transportledare, chaufför, eller som arbetar med tillsyn eller räddningsinsatser. Genom att söka på UN-nummer eller 

Simplified View Change; Carriage restrictions: UN No. 3077: NAME and description: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. Techical name (SP 274, 318, 61, 220) environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.

UN-nr. (IMDG). 3077. UN-nr. (ICAO). 3077. 14.2 Officiell transportbenämning.
Vit färg 0502-y

UN-nr Benaming en External links. ADR Dangerous Goods, cited on 7 May 2015.; UN Dangerous Goods List from 2015, cited on 7 May 2015.; UN Dangerous Goods List from 2013, cited on 7 May 2015. ADR Dangerous Goods, cited on 7 May 2015. UN Dangerous Goods List from 2015, cited on 7 May 2015. UN Dangerous Goods List from 2013, cited on 7 May 2015.

Internet connection: Required. ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE is an application that,  1.4 Telefonnummer för nödsituationer: During normal opening times: +33 2 14.1 UN-nummer. · ADR, IMDG, IATA. UN3077.
Vad kostar det att bestiga mount everest

Adr nummer 3077


Vid transport används UN-numret för en s.k. samlingsbenämning. Märkning och övriga regler beror på vilken samlingsbenämning som blir aktuell i det enskilda fallet. Det aktuella ämnet kan transporteras under följande UN-nummer: 3077

MILJÖFARLIGA ÄMNEN,. FASTA, N.O.S. (Koppar). EG nr.


Uppskov deklaration 2021

ADR/RID. 14.1 UN-nummer. 3077. 14.2 Officiell transportbenämning. MILJÖFARLIGA ÄMNEN, FASTA, N.O.S. (triklorisocyanursyra). 14.3 Faroklass för transport.

MINOR, med sprängladdning. 0294.

Packages of Environmentally Hazardous Substances (EHS) assigned to UN 3082 for liquids and UN 3077 for solids, may now be exempted from dangerous goods requirements in quantities less than 5 L or 5 kg per package or inner packaging. This new provision is taken from the 18th edition of the orange book and is implemented in…

14.2 Officiell transportbenämning: 9.

UN 3077. UN 3077. UN 3077. SÄKERHETSDATABLAD enligt Förordning (EG) nr 1907/2006.